Projektisalkunhallinta ja kehittäminen | 16. - 17.5.2017 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Projektisalkunhallinta johtamisessa ja päätöksenteossa

Koulutuksessa projektisalkunhallintaa tarkastellaan käytännönläheisesti niin projektisalkun johtamisen kuin liikkeenjohdon näkökulmasta, unohtamatta muita tiedon hyödyntäjiä.

Koulutus auttaa sinua ymmärtämään projektisalkunhallinnan periaatteet ja hyödyntämään projektisalkun periaatteita työssäsi. Koulutuksen aikana käsitellään kattavasti projektisalkun hyödyt, rakenne, kriteerit, prosessit, projektien liiketoiminnalliset perustelut, ohjelmat osana projektisalkkua, prioriteetit, projektisalkkuraportit, riskit, projektisalkun analysointi sekä asemoinnin periaatteet.

Koulutus sisältää runsaasti havainnollisia käytännön esimerkkejä.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-12.00

Aamupäivä

• Johdanto projektisalkkuajatteluun
• Projektisalkunhallinnan hyödyt ja mahdollisuudet yrityksissä ja julkisen hallinnon organisaatioissa
• Projektisalkun rakenne ja jäsennys
• Projektisalkun tietosisältö ja tietomalli (projektien ja ohjelmien kriteerit, prioriteetit, luokittelut, riskit, herkkyysindikaattorit, kytkennät palveluihin ja prosesseihin jne.)

12.00-13.00

Lounas

13.00-16.00

Iltapäivä

• Projektisalkun kytkentä sovellus- ja järjestelmäarkkitehtuuriin
• Projektisalkun kytkentä palvelusalkunhallintaan
• Projektisalkun kytkentä vuosisuunnitteluun ja budjetointiin
• Roolit ja vastuut projektisalkunhallinnassa (mm. projektitoimisto, omistajat, projektipäälliköt, ohjausryhmät, vastuumatriisit, johtoryhmätyö, kehitysryhmät)

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-12.00

Aamupäivä

• Projektisalkun kytkentä organisaation strategiaan, ohjelmiin, sidosryhmiin, kokonaisarkkitehtuuriin ja liiketoimintaympäristöön
• Projektin / ohjelman hyöty- ja tavoitekartta (käytännön esimerkkejä)
• Avainresurssit ja resurssienhallinta osana hyvää projektisalkkua
• Projektisalkun ylläpito ja hallinta (avainprosessit)

12.00-13.00

Lounas

13.00-16.00

Iltapäivä

• Projektisalkun riippuvuudet ja niiden määrittely
• Projektien liiketoiminnalliset perustelut (mm. kustannuslaskenta / kannattavuuslaskenta, vaikuttavuus indikaattorit)
• Projektisalkun hyvät analysointi- ja raportointimallit (esimerkkejä parhaista käytännöistä)
• Projektin vaikuttavuus indikaattorien määrittely ja seuranta projektisalkussa
• Projektisalkun optimointi ja uudelleen asemointi
• Viestintä ja kommunikointi osana projektisalkkua
• Yhteenveto

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava toteutus 16.-17.5.2017

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet.

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 17.3. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 14.4. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Koulutuksessa opit:

1. Hyödyntämään projektisalkunhallintaa projektitoiminnan johtamisessa ja päätöksenteossa.

2. Tehostamaan ja tuomaan läpinäkyvyyttä organisaatiosi projektien ja ohjelmien hallintaan ja johtamiseen.

3. Ymmärtämään eri projektisalkunhallinnan hyödyntämismahdollisuuksia omassa organisaatiossasi.

4. Ymmärtämään projektien ja ohjelmien kytkentä kokonaisarkkitehtuuriin ja sen kehittämiseen.

5. Nopeuttamaan oman projektisalkun tarvemäärittelyä.

6. Kehittämään projektisalkunhallinnan kulttuuria sekä siihen liittyvää viestintää.

 • Kouluttaja

Esa Toivonen

Thinking Portfolio, Managing Partner, Senior Portfolio Advisor, CGEIT, CISA, CRISC, yMBA

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Käytiin paljon asioita läpi. Oli hyvää keskustelua muiden osallistujien kanssa.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Asiasta motivoituneet ja innostuneet kouluttajat.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Osallistujien aktivointi ja aika keskusteluun.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutus avarsi käsitystäni salkunhallintaan kouluttajan asenne oli hyvä ja innostava.”

Kenelle suosittelemme koulutusta?

Koulutus on suunnattu projektisalkunhallinnasta vastaaville henkilöille sekä projektijohtamisen kehittämisen ja projektitoimiston asiantuntija ja suunnittelutehtävissä toimiville. Koulutus sopii erittäin hyvin sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Tittelisi voi olla esimerkiksi:
• projektijohtaja / projektipäällikkö
• projektitoimistosta vastaaville (PMO)
• projektien omistajat
• ohjausryhmien jäsenet
• tietohallintojohtaja / tietohallintopäällikkö
• kehityspäällikkö tai kehitysjohtaja
• controllerit / sisäinen tarkastus

 • Koulutus
 • ICT