Sammio

Privacy engineering – tietosuoja arkkitehtuurissa | Royal at Crowne Plaza, Helsinki

Ohjelma

1. päivä – 4.10.2017

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9.15

GDPR action plan – Tietosuoja-asetuksen vaatimukset insinöörikielellä

Senior Counsel & Privacy Officer Hannes Saarinen, F-Secure Corporation

  • Muistilista keskeisistä vaatimuksista
  • Henkilötietojen käsittelyn elinkaari
10.30

Keskustelua ja tauko

10.45

Privacy Engineering: Terminology, Ontology and Modeling

Ian Oliver Senior Security Researcher, Nokia BellLabs

11.30 – 12.30

Lounas

Privacy Engineering: Analysis, Metrics and Anonymisation

Ian Oliver Senior Security Researcher, Nokia BellLabs

14.30 -14.50

Keskustelua ja tauko

Privacy Engineering: Culture

Ian Oliver Senior Security Researcher, Nokia BellLabs

15.45

Keskustelua ja puheenjohtajan yhteenveto

16.00

Ensimmäisen päivän päätös

2. päivä - 5.10.2017

8.30

Aamukahvi

9.00

Johdatus päivän teemoihin

9.15

Tietosuojavaikutusten arvionti (PIA)

  • Uudet standardit
  • Tietosuoja-arviointi on työväline, jolla voidaan tunnistaa ja vähentää tietosuojariskejä, kuvata tiedon kulkua, mitata lainsäädännön vaatimusten täyttymistä,  sekä osoittaa, että vaatimuksia on noudatettu

‎Chief Executive Officer Tomi Mikkonen Privaon Oy

10.45-11.00

Keskustelua ja tauko

11.00

Tietoturva IT-arkkitehtuurissa

Toimitusjohtaja Petri Aukia, Codento

12.00

Lounas

13.00

Suostumus – Miten sähköinen luvanhallinta on mahdollista hoitaa asiakaslähtöisesti ja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti

Harri Honko, MyData Architecture & Digital Health Revolution Program Project Manager,  Tampere University of Technology, Co-founder & Head of Product, Wellness Warehouse Engine Ltd.

  • Työkalut, joiden avulla suostumuksen antamisesta voi tehdä läpinäkyvää ja helpposelkoista
  • Monikanavaisuus
  • Tietojen yhdistäminen eri lähteistä
14.00

Iltapäiväkahvi

14.30

Maintaining compliance – 
Työkalut joilla varmistat kehittyvien järjestelmien vastaavan organisaatiosi tietosuojaehtoja ja muuttuvan sääntelyn vaatimuksia

Riikka Turunen

Director, Data Protection and Privacy, Sanoma Oyj

15.30

Keskustelua ja puheenjohtajan loppuyhteenveto

15.45

Seminaarin päätös