Sammio

Oma raha 2018 | Messukeskus, Helsinki

Nettovelkaantumisaste-%

tammikuu 22, 2018

Net gearing tai nettovelkaantumisaste kuvaa yrityksen velkaantuneisuutta, eli sitä mikä on omistajien sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Mikäli likvidejä varoja ei vähennetä korollisista veloista vaan puhutaan ainoastaan “gearingista”. Mitä korkeampi arvo on, niin sitä velkaantuneempi yhtiö on. Noin 10-60% nettovelkaantumisaste on viitteellisesti hyvä kun taas yli 120% astetta pidetään heikon ja epätasapainoisen rahoitustilanteen merkkinä.

Korkea velkaantuneisuus on kaksiteräinen miekka; toisaalta se voi merkitä kasvumahdollisuuksia ja investointeja, mutta yleisesti ottaen se on riskitekijä, joka kaventaa taloudellista liikkumavaraa. Negatiivinenkaan nettovelkaantumisastekaan ei ole aina positiivinen, ja tällöin yrityksellä ei ole lainkaan korollista velkaa tai velka voitaisiin maksaa yrityksen kassavaroista. Matala nettovelkaantumisaste kielii usein kannattavasta taloudellisesta kestävyydestä, mutta liian alhainen aste ei myöskään ole toivottu.