Ketterä ohjelmistoprojekti | 10. - 11.5.2017 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Ketterät (agile) ja lean-menetelmät ovat lyöneet itsensä lävitse ohjelmisto- ja IT-projekteissa ja osoittaneet arvonsa parantamalla hankkeiden onnistumismahdollisuuksia merkittävästi.

Tämä käytännönläheinen koulutus toimii järeänä johdantona ketteriin ja lean-menetelmiin. Koulutuksessa keskustelemme menetelmien arvoista, peruspilareista ja niiden tarjoamista liiketoimintaeduista ja etenemme konkreettisiin käytäntöihin tuote- ja tiimitason menetelmissä. Tutustumme myös erilaisiin malleihin siitä, miten ketteriä menetelmiä voidaan soveltaa laajoihin ja monimutkaisiin hankkeisiin.
Ketterä ohjelmistoprojekti -koulutuksen työskentelytapa yhdistää keskustelevan luennoinnin sekä erilaiset harjoitukset ja simulaatiot.
Kouluttajina toimivat Celkee Oy:n kokeneet projektipäälliköt, joilla on yli vuosikymmenen käytännön kokemus erikokoisten kansainvälisten ohjelmistoprojektien johdosta ja projektipäälliköiden ohjauksesta. Heillä on vuosien kokemus ketterien menetelmien soveltamisesta tiimitasolta enterprise-tasolle erilaisissa organisaatioissa. Lisäksi he ovat ratkoneet ketterien menetelmien soveltamisen haasteita monimutkaisissa projektiympäristöissä yhdessä alan pioneerien kanssa.

Koulutuksen päiväohjelma

Laajempien harjoitusten lisäksi yksittäisissä aiheissa on pienempiä yksilö- ja ryhmätöitä tukemassa oppimista. Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Tervetuloa ja esittely

Johdanto ketteriin ja lean-menetelmiin

• Menetelmien tausta
• Nykytilanne ja trendit

Menetelmien peruspilarit

• Agile manifesto ja asiakasläheisyys
• Ketterät periaatteet käytännössä
• Lean-periaatteet ohjelmistokehityksessä

12.00-13.00

Lounas

Ketterä organisaatio ja roolit

• Itseohjautuvan tiimin käsite
• Tuoteomistajan (product owner) rooli ja vastuut
• Scrum masterin rooli ja vastuut
• Tiimin rooli ja vastuut
• Projektipäällikön rooli

Ketterät työjonot (backlog)

• Käyttäjätarinat (user stories)
• Työjono vs. perinteinen vaatimusten hallinta
• Työjonon priorisointi
• Työjonon arviointi
• Iteraation työjono

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Iteraation (sprintin) rakenne

• Suunnittelu
• Sprintin edistymiskäyrä
• Päiväpalaveri
• Työjonopalaveri (backlog refactoring)
• Sprinttikatselmus
• Retrospektiivi

Tiimitason ketterät käytännöt

• Pariohjelmointi
• Test Driven Development
• Refaktorointi
• Tiheä ja aikainen julkaisu

12.00-13.00

Lounas

Ketterä projektin suunnittelu

• Tuotteen etenemiskäyrä
• Nopeus (velocity)
• Tulevaisuuden ennustaminen

Ketterät menetelmät laajoissa hankkeissa

• Ketterän suhde projektinhallintaan
• Monimutkaisen projektin organisaatio
• Projektin vaiheet vs. sprintit

Ohjelmistohankkeiden yleisimmät sudenkuopat ja niiden välttäminen

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava toteutus 10.-11.5.2017

Koulutus järjestetään Huone Tapahtumahotellilla, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Lisätietoja koulutuspaikasta »

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 10.3. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 7.4. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu
  • Kouluttaja
  • 100% osallistujista suosittelee tätä kollegalleen!

Kenelle suosittelemme koulutusta?

Tämä koulutus sopii kaikille toimialoille sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Tittelisi voi olla esimerkiksi:
• IT-päällikkö, -asiantuntija
• Tietohallintopäällikkö / -johtaja
• Tietotekniikkajohtaja/ -päällikkö
• Atk-/suunnittelu-/järjestelmä-/systeemipäällikkö
• Sovellussuunnittelija, -asiantuntija
• Järjestelmäpäällikkö
• Kehittämispäällikkö
• Tietojärjestelmäasiantuntija, -päällikkö

  • Koulutus
  • ICT