Sammio

MiFID II ja MiFIR – Sijoittajansuojan sääntely ja menettelytavat | 17.1.2018 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Sijoittajasuoja ja arvopaperimarkkinoiden sääntely muuttuu – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Koulutuksessa käydään läpi MiFID II sijoittajansuojasääntelyn keskeisimmät muutokset. Vaikka perusperiaatteet säilyvät, sääntelyn muutos luo paljon uusia vaatimuksia. Muutokset koskevat etenkin menettelytapojen laajenemista uusille tuotealueille, tuotteiden tuotehallintamenettelyä, kohdemarkkinoita, tuotekehitysprosesseja, asiakasrajapinnassa olevan henkilökunnan osaamista ja palkitsemiselle sekä myyntiprosesseja.

MiFID II on EU:n rahoitusmarkkinoita sääntelevä direktiivi, joka sääntelee mm. sijoituspalvelujen tarjoamista sekä arvopaperivälitystä. Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi (MiFID II, 2014/65/EU) ja -asetus (MiFIR, EU N:o 660/2014) korvaavat aiemman MiFID I direktiivin (voimassa 2007 alkaen) 3.1.2018. Uuden MiFID II/MiFIR sääntelyn päätavoitteet ovat sijoittajasuojan parantaminen ja edistäminen sekä rahoitusvälineillä käytävän kaupankäynnin läpinäkyvyyden lisääminen.

Koulutuksessa saat kokonaiskuvan sijoituspalveluiden tarjoamisesta sekä tiiviin ja käytännönläheisen tiedon juuri nyt voimaan tulevasta sääntelystä.

Koulutuksen päiväohjelma

Kahvitauot pidetään aamupäivällä ja iltapäivällä sopivissa väleissä.

9.00

Tervetuloa

 • Sääntelyn rakenne: yleiskatsaus
 • Mitä MiFID II/MiFIR edellyttää sijoittajasuojan näkökulmasta?
 • Mikä muuttuu ja mikä säilyy MiFID I vs MiFID II
 • Sääntelyn keskeiset periaatteet ja sisältö
 • Miten sijoittajan asema paranee?

Tuotehallintamenettely ja tuoteinterventio. Mitä tuotteita ja palveluita asiakkaille tarjotaan jatkossa? Millä tavalla?

 • Valmistajan näkökulmasta
 • Jakelijan näkökulmasta
 • Kohdemarkkinat
 • Seuranta ja raportointi
 • Valvojan velvollisuudet
 • Erityiskysymykset
12.00

Lounas

13.00

Osaaminen, kokemus, kannustimet ja toiminnan järjestäminen

Osaaminen ja kokemus

 • Mikä on riittävä taso asiakasrajapinnassa olevan henkilöstön osaamiselle ja kokemukselle, jotta asiakkaan etu toteutuu?
 •  Kannustimet
 •  Kannustinsäätelymallit
 • Palveluiden erottelu
 • Kolmansien osapuolten palvelut
 • Toiminnan järjestäminen
 •  Eturistiriitapolitiikka
 • Valvonta, toimiluvat ja toimintaan liittyvät rajoitukset
 • Vastuukysymykset

Menettelytavat sijoituspalveluiden myynnissä

 • Mihin tuotteisiin ja palveluihin menettelytapoja sovelletaan
 • Tiedonantovelvollisuus
 • Selonottovelvollisuus
 • Asianmukaisuusarvio
 • Soveltuvuusarvio
 • Koska selonotto tarvitaan?
 • Toimeksiantojen toteuttaminen ja käsittely
 •  Asiakasraportointi
 • Arviointi ja dokumentointi

Arvopaperimarkkinoiden toiminnan muutokset

 • Järjestäytyneet markkinapaikat ja joukkorahoitus
 • Tutkimuksen ja kaupankäynnin eriyttäminen
 • Automatisoituun kaupankäyntiin liittyvät velvoitteet
 • Tukevatko ja mahdollistavatko järjestelmät uusien velvoitteiden täyttämisen?
16.00

Päivä päättyy

Seuraava toteutus 17.1.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumahotelli Huoneella, Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 17.11. asti

1 195 €/ 795 €

Etuhinta 15.12. asti

1 245 €/ 845 €

Normaalihinta

1 295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Muut toteutukset

15. maaliskuuta 2018 Ilmoittaudu

Koulutuksen tavoite:

Ajankohtaiskoulutus, jossa perehdytetään MiFID II sääntelyn muutoksesta ja sen vaikutuksesta yrityksille.

 • Kouluttaja

Atso Andersen

PhD, Economics, Founder, Ad Economics

Koulutus on suunnattu:

Koulutus on suunnattu finanssialan asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään ajankohtaisista tietoa sijoittajan suojasta ja arvopaperimarkkinoiden sääntelystä, sekä käytännönläheistä tietoa muutosten vaikutuksista toimintaympäristöön.

Tittelisi voi olla esimerkiksi:

sijoitusjohtaja, varainhoitaja, sijoitusneuvoja, analyytikko, pääomamarkkinajuristi, pankkilakimies, yritysasiantuntija, tuotepäällikkö, sijoituspäällikkö, sijoitusasiantuntija, myyntijohtaja, myyntineuvottelija, kehityspäällikkö, vakuutusasiantuntija, lakimies, rahoitusjohtaja, rahoitusneuvoja

 • Koulutus
 • Taloushallinto
 • Koulutus
 • Digi & liiketoiminta