Sammio

Alustataloudesta verkostotalouteen – lohkoketjupohjaiset innovaatioekosysteemit | 7.2.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Ymmärrä lohkoketjuteknologian merkitys innovaatiotoiminnassa

Lohkoketjuteknologia (engl. ’blockchain technology’) on herättänyt mielenkiintoa laajasti ympäri maailmaa. Myös suomalaisissa yrityksissä sen potentiaali on hiljalleen alettu tunnistaa. Ilmiön laajemman kontekstin syvällinen hahmottaminen on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka juuri se olisi innovaatiostrategian ja -politiikan kannalta keskeisen tärkeää. Kuinka merkittävästä ilmiöstä on kysymys? Millaisia vaikutuksia lohkoketjuilla ennakoidaan olevan eri toimialoilla? Entä miten kehitykseen tulisi organisaation omassa innovaatiotoiminnassa reagoida?

Koulutus maalaa kokonaisvaltaisen kuvan lohkoketjuteknologian kehityksestä osana laajempaa digitaalisen alustatalouden murrosta. Päivän aikana käydään läpi digitaalisen arvonluonnin tuoreimpia mekanismeja ja viimeisimpiä kehityssuuntia. Lisäksi luodaan katsaus käytännön toteutuksiin ja rakennetaan ymmärrys lohkoketjuteknologiasta työkaluna yrityksen innovaatiotoiminnassa. Koulutus tarjoaa kattavat eväät digitaalisten alustojen ja lohkoketjuteknologian toiminnallisuuden ja vaikutusten ymmärtämiseen tuote- ja palvelukehityksen näkökulmasta yrityksissä ja yhteiskunnassa.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

9.00 – 10:15

Alustatalous ja innovaatioekosysteemit

 • Digitaalisten alustojen uudet markkinat, liiketoimintamallit ja arvonluonnin menetelmät
10.15 – 10.30

Kahvitauko

10.30 – 12.00

Lohkoketjuteknologian kehitystrendi - mistä on kysymys?

 • Lohkoketjuteknologian perusteet ja toimintaperiaatteiden ymmärtäminen
 • Lohkoketjuteknologian hahmottaminen laajemmin osana digitaalista alustataloutta
12.00 – 13.00

Lounas

13.00 – 14.15

Lohkoketjuteknologian soveltamisen kehitys ja haasteet

 • Käyttötapausten määrittely ja toteutus käytännössä
 • Esimerkkejä nykyisistä ja kehitteillä olevista käyttötapauksista Suomesta ja maailmalta
14.15 – 14.30

Kahvitauko

14.30 – 16.00

Lohkoketjut ja innovaatioekosysteemien murros

 • Lohkoketjupohjaiset liiketoimintamallit ja innovaatioiden johtaminen
 • Vaikutukset liiketoimintastrategiaan sekä innovaatio- ja teollisuuspolitiikkaan

Seuraava koulutus 7.2.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 8.12. asti

1 195 €/ 795 €

Etuhinta 5.1. asti

1 245 €/ 845 €

Normaalihinta

1 295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Ymmärrät, mitä lohkoketjuteknologia on ja mikä sen rooli osana laajempaa digitaalisen alustatalouden murrosta on.

2. Hahmotat digitaalisen arvonluonnon tuoreimmat mekanismit ja kehityssuunnat.

3. Saat katsauksen käytännön toteutuksiin ja lohkoketjuteknologian käyttöön yrityksen innovaatiotoiminnassa.

4. Saat ymmärryksen digitaalisten alustojen ja lohkoketjuteknologian toiminnallisuudesta ja vaikutuksista tuote- ja palvelukehityksen näkökulmasta.

 • Kouluttaja

Timo Seppälä

tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

 • Kouluttaja

Juri Mattila

digitaalisen talouden tutkija, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu liike-elämän ja julkisen sektorin strategisille päätöksentekijöille sekä asiantuntijatahoille, joiden työnkuvaa digitaalinen alustatalous ja lohkoketjuteknologia tavalla tai toisella koskettavat. Päivä toimii erinomaisena johdatuksena aiheeseen sitä tuntemattomille ja tarjoaa myös syventäviä käytännön näkökulmia niille, jotka haluavat laajentaa aiempaa ymmärrystään aihealueesta. Teknisemmätkin asiat esitetään helposti jäsennettävässä muodossa, eikä kuulijoilta edellytetä päivän teemojen aiempaa tuntemusta taikka perusvalmiuksia laajempaa tietoteknistä osaamista.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

toimitusjohtaja tai hallitusammattilainen, liiketoiminta-, kehitys-, teknologia- ja tietohallintojohtaja tai -päällikkö, digitaalisen liiketoiminnan tai digitaalisten palveluiden asiantuntija, systeemi- tai sovellussuunnittelija, teknologiajuristi,  digitalisaation tutkija, toimittaja tai asiantuntija

 • Koulutus
 • ICT