Sammio

Lohkoketjuteknologia ja digitaalisen alustatalouden neljäs aalto | 5.10.2017 | Taitotalo, Helsinki

Ymmärrä lohkoketjuteknologiaa hypeä syvemmältä

Lohkoketjuteknologia (blockchain technology) on herättänyt mielenkiintoa laajasti ympäri maailmaa. Myös kotimaisessa keskustelussa sen potentiaali on hiljalleen alettu tunnistaa. Ilmiön laajemman kontekstin syvällinen hahmottaminen on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka juuri se olisi strategisen päätöksenteon kannalta keskeisen tärkeää. Kuinka merkittävästä ilmiöstä on kysymys? Millaisia vaikutuksia lohkoketjuilla ennakoidaan olevan milläkin aikajänteellä ja eri toimialoilla? Entä missä vaiheessa ja miten kehitykseen tulisi organisaation omassa toiminnassa reagoida?

Koulutuspäivä maalaa kokonaisvaltaisen kuvan lohkoketjuteknologian kehityksestä osana laajempaa digitaalisen alustatalouden murrosta. Päivän aikana käydään läpi digitaalisen arvonluonnin tuoreimpia mekanismeja ja viimeisimpiä kehityssuuntia. Lisäksi luodaan katsaus käytännön kokemuksiin lohkoketjusovellusten kehittelystä. Koulutus tarjoaa kattavat eväät digitaalisten alustojen ja lohkoketjuteknologian toiminnallisuuden ja vaikutusten ymmärtämiseen niin yksilön, organisaation kuin yhteiskunnankin näkökulmasta.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

9:00 – 9:15

Päivän alustus

9:15 – 10:15

Lohkoketjut ja digitaalisten alustojen neljäs aalto

 • Lohkoketjuteknologian hahmottaminen osana laajempaa yhteiskunnallista murrosta
10:15 – 10:30

Kahvitauko

10:15 – 11:30

Digitaalinen alustatalous

 • Digitaalisten alustojen uudet markkinat, liiketoimintamallit ja arvonluonnin menetelmät
11:30 – 12:00

Lohkoketjuteknologian perusteet

 • Käsitteistön, teknisten toimintaperiaatteiden ja alan ekosysteemin ymmärtäminen
12:00 – 13:00

Lounastauko

13:15 – 14:15

Lohkoketjuteknologian sovellukset

 • Esimerkkejä nykyisistä ja kehitteillä olevista käyttötapauksista Suomesta ja maailmalta
 • Esim. älykkäät sopimukset, hajautetut markkinapaikat ja tuotekeskeinen elinkaariajattelu
14:15 – 14:30

Kahvitauko

14:45 – 16:00

Lohkoketjuteknologian vaikutukset ja soveltaminen

 • Kuinka lähestyä lohkoketjuteknologiaa oikein yrityksen liiketoiminnassa?
 • Kokemuksia yhteistyöstä alan teknologiatoimittajien kanssa
 • Kuinka määritellä lohkoketjuteknologian sovelluskohteita?
 • Käyttötapauksen kuvaus, käyttökriteerit ja teknologian soveltuvuus, käyttötapauksen kehitys ja arviointi

Seuraava koulutus 5.10.2017

Koulutus järjestetään Taitotalon Kongressikeskuksessa, osoitteessa Valimotie 8, 00380 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet.

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 4.8. asti

1 195 €/ 795 €

Etuhinta 1.9. asti

1 245 €/ 845 €

Normaalihinta

1 295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Ymmärrät perusteellisesti, mitä lohkoketjuteknologia on, miten se toimii käytännössä ja mitä mullistavaa siinä on aiempiin ratkaisuihin verrattuna.

2. Hahmotat lohkoketjuteknologian myös kokonaisvaltaisena ilmiönä ja ymmärrät sen taloudellisen, juridisen ja yhteiskunnallisen merkityksen osana laajempaa digitaalisen alustatalouden viitekehystä.

3. Tiedostat, mitkä ovat digitaalisen alustatalouden sekä lohkoketjuteknologian strategiseen päätöksentekoon liittyvät keskeiset kysymykset.

4. Ymmärrät, kuinka lohkoketjuteknologiaa kannattaa lähteä soveltamaan yrityksen, julkishallinnon tai muun organisaation omassa toiminnassa.

 • Kouluttaja

Timo Seppälä

tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

 • Kouluttaja

Juri Mattila

digitaalisen talouden tutkija, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu liike-elämän ja julkisen sektorin strategisille päätöksentekijöille sekä asiantuntijatahoille, joiden työnkuvaa digitaalinen alustatalous ja lohkoketjuteknologia tavalla tai toisella koskettavat. Päivä toimii erinomaisena johdatuksena aiheeseen sitä tuntemattomille ja tarjoaa myös syventäviä käytännön näkökulmia niille, jotka haluavat laajentaa aiempaa ymmärrystään aihealueesta. Teknisemmätkin asiat esitetään helposti jäsennettävässä muodossa, eikä kuulijoilta edellytetä päivän teemojen aiempaa tuntemusta taikka perusvalmiuksia laajempaa tietoteknistä osaamista.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

toimitusjohtaja tai hallitusammattilainen, liiketoiminta-, kehitys-, teknologia- ja tietohallintojohtaja tai -päällikkö, digitaalisen liiketoiminnan tai digitaalisten palveluiden asiantuntija, systeemi- tai sovellussuunnittelija, teknologiajuristi,  digitalisaation tutkija, toimittaja tai asiantuntija

 • Koulutus
 • ICT