Lean työhyvinvointi | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Ohjelma

8.30

ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Puheenjohtajan avaus,

Jalmari Eklund, kouluttaja, Humaanikone

9.10

Empatia, vuorovaikutus ja ihmiskeskeinen työ

 • Mitä kognitiivisia taitoja tulevaisuuden työ ihmiseltä vaatii?
 • Millä tavoin näitä taitoja, kuten empatiaa, voi työn kontekstissa kehittää?
 • Millaisia ovat digitaalisen ajan parhaat tiimit?
 • Millä tavalla monimutkaisissa, nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä rakennetaan kestävää toimintaa?
 • Miten kollektiivista älykkyyttä voisi tukea?

Digitalisaation luoma työnteon muutos korostaa uusien työkalujen käyttöönoton ohella tarvetta ymmärtää paremmin ihmisen ajattelua. Kun kaikki mitä voidaan automatisoida automatisoidaan, jää ihmisen tehtäväksi se, mihin kone ei pysty. Tästä syystä tulevaisuudessa ihmisten työ vaatii muun muassa luovaa ajattelua, oppimista ja empatia- sekä vuorovaikutustaitoja.

Katri Saarikivi, tutkija, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto

9.50

Kohdennettua ja räätälöityä työhyvinvointia

 • Työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen eri roolit organisaatiossa
 • Kokonaisuus ja selkeät prosessit
 • Vaikuttavauus ja mittarointi tekemisen keskiöön – miten analytiikka palvelee meitä
 • Vaikuttavuus ja kohdennettavuus työhyvinvoinnin lähtökohdiksi
 • Osallistavaa ja räätälöityä työhyvinvointia eri keinoin

Sari Ek-Petroff,  osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin ja kulttuurin päällikkö, VTT

10.30

Kahvi

10.50

Innostamalla ja osallistamalla kehittyy motivoitunut henkilöstö CASE Scandic Hotels

 • Parhaat menetelmät innostamiseen
 • Tiimihengen ja yhteisöllisten toimintatapojen luominen
 • Työntekijöiden asiantuntijuus käyttöön osallistamisella

Riikka Mattila, Henkilöstöjohtaja, Scandic Hotels

11.30

Mitä työhyvinvoinnin johtaminen voi oppia Leanistä? CASE SOK

 • Miten Lean ajattelu soveltuu työhyvinvoinnin johtamiseen?
 • Millaista organisaatiokulttuurin muutosta se vaatii?

Sanna-Mari Myllynen, Työhyvinvointijohtaja, SOK

12.10

Lounas

13.10

Measurement and targeting for improved well-being CASE Kone

How KONE have used data and measurement to improve its well-being approach and identify targeted well-being interventions. What key actions we are focusing on in our well-being program in 2017.

Andrew Pilbeam, Head of Performance Management and Reward at KONE

13.50

Sujuvat ja tehokkaat prosessit Leanin avulla

 • Jatkuvan kehittämisen mallit
 • Sujuva työ lisää työssä jaksamista ja motivaatiota
 • Virheettömät prosessit parantavat suoritusta

Christian Slöör, Consultant, EPI-USE

14.30

kahvi

14.50

Työkykyjohtamisen tulevaisuuden tuulet

 • Uudet työn muodot avainasemassa
 • Johda tiedolla älä uskomuksilla
 • Johtajien, esimiesten, HR:n ja henkilöstön erilaiset roolit työhyvinvoinnin kehityksessä

Sami Ärilä, henkilöstö- ja viestintäjohtaja & Tomi Hussi, työhyvinvointipalvelujen johtaja, Etera

15.30

Lean henkilöstötuottavuuden ytimessä

Työelämän laatu on tuotantotekijä, sillä alhainen motivaatio aiheuttaa hukkaa. Uusi tutkimus mahdollistaa Lean-konseptin paremman hyödyntämisen kilpailukyvyn kehittämisessä.

Marko Kesti, apulaisprofessori, HRM-Performance, Lapin yliopisto

16.05

puheenjohtajan yhteenveto

16.15

päivä päättyy