Sammio

LEAN taloushallinto | 13. - 14.6.2018 | Helsinki

Lunasta lean:in arvo virittämällä taloushallinto tukemaan sitä

Dynaaminen toimintaympäristö yhdistettynä kireään kilpailuun ja tulosodotuksiin on saanut monen organisaation etsimään menestystä lean:in avulla. Samalla organisaatiot kuitenkin nojaavat talousohjauksensa toimintatapoihin ja malleihin (esim. vuosibudjetointiin), jotka kehitettiin stabiiliin toimintaympäristöön jo noin 100 vuotta sitten. Seurauksena on, että moni arvokas lean-hanke jäädytetään virheellisten talousmittareiden perusteella. Kilpailuetu olisi saavutettu, jos taloushallinto olisi mitannut oikeita asioita.

Tukeakseen johdon päätöksiä parhaalla mahdollisella tavalla ja ohjatakseen toimintaa vision viitoittamaan suuntaan, talousammattilaisten täytyy  ymmärtää lean:in keskeinen sisältö. Tämä ymmärrys auttaa taloushallintoa tehostamaan  omia talous- ja raportointiprosessejaan ja näin raivaamaan aikaa taloushallinnon virittämiselle lean-taajuudelle. Oikealla taajuudella toimiva taloushallinto lunastaa lean:in arvon organisaatiolle, koska ohjaus, kontrolli ja päätöksenteko tapahtuvat yhtenäisessä viitekehyksessä.

LEAN taloushallinto -koulutuksessa saa konkreettiset viitekehykset talousprosessien virtaviivaistamiseen sekä vaihtoehtoisia toimintamalleja talouden perusprosessien organisoimiseen. Koulutuksen jälkeen kykenet suuntaamaan perusprosesseista vapautuneen aikasi tehokkaasti operatiivisen lean-toiminnan tukemiseen. Osaat johtaa toimintaa, kapasiteettia ja taloutta yhdessä ja näin ollen toimia johdon luotettuna neuvonantajana.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

PÄIVÄ 1: LEAN TALOUSAMMATTILAISEN APUNA

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Mitä on lean ja sen perustyökalut?

 • Mitä ovat lean-periaatteet?
 • Mikä on arvovirta ja miten se mallinnetaan?
 • Miten arvovirran suorituskykyä mitataan ja raportoidaan?

Harjoitus: Arvovirran mallintaminen ja suorituskyvyn mittaaminen

10.15

Kahvitauko

10.30

Miten lean auttaa taloushallintoa?

 • Mikä aiheuttaa hukkaa ja viivettä talousprosesseissa?
 • Miten hukkaa voidaan välttää?
 • Miten talousprosessit mallinnetaan?

Harjoitus: Ostovelka-prosessin mallintaminen

12.00

Lounas

13.00

Miten kuukausiraportointia voidaan nopeuttaa?

 • Mitä pääkirja paljastaa?
 • Miksi kassaperuste nopeuttaa raportointia?
 • Mitä vaihtoehtoja raportoinnille on kontrollin toteuttamiseksi?

Harjoitus: Ostovelka-tiimin ohjaus ja kontrolli

14.15

Kahvitauko

14.30

Miten budjetointia tehostaa?

 • Miten budjetoidaan ja miksi?
 • Mitä on driver-based planning?
 • Miten parantaa talousinformaation ymmärrettävyyttä?

Harjoitus: Talousinformaation tulkkaus selväksi suomeksi

Keskustelu ja yhteenveto

16.00

Päivä päättyy

PÄIVÄ 2: TALOUSAMMATTILAINEN TUKEMASSA LEANI:A

8:30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Miksi taloushallinnon täytyy muuttua lean-ympäristössä?

 • Miten tuloslaskenta toimii lean:iä vastaan?
 • Mitä haasteita suoritekustannukseen liittyy?
 • Miten standardit ja mittarit ohjaavat toimintaa?

Harjoitus: Mittareiden analysointi

10.15

Kahvitauko

10.30

Miten taloushallinto tukee lean-implementaatiota?

 • Mitä mitataan?
 • Miksi mitataan?
 • Miten mitataan?

Harjoitus: Mittareiden linkitys

12.00

Lounas

13.00

Miten linkittää toiminta ja talous?

 • Miksi kapasiteetin mittaaminen on tärkeää?
 • Miten kapasiteettia mitataan?
 • Miten kapasiteetti jaetaan tuottavaan, tuottamattomaan ja vapaaseen kapasiteettiin?

Harjoitus: Kapasiteetin määritys

14.15

Kahvitauko

14.30

Miten tukea päätöksiä ja laskea suoritekustannukset?

 • Miksi suoritekustannus tarvitaan?
 • Miten selvittää ja laskea suoritekustannus lean:isti?
 • Miten käyttää box-scorea päätöstilanteissa?

Harjoitus: Box score päätöksien tukena

Keskustelu ja yhteenveto

16.00

Päivä päättyy

Seuraava toteutus 13.-14.6.2018

Koulutus järjestetään Helsingissä, sijainti tarkentuu myöhemmin. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 13.4. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 11.5. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit miten lean-periaatteita noudattaen talousprosesseja voidaan tehostaa.

2. Opit välttämään lean-toiminnan ja perinteisen tuloslaskennan ristiriidat.

3. Oivallat uusia tapoja ohjauksen ja kontrollin toteuttamiseen.

4. Opit systeemisen lähestymistavan toiminnan ja talouden johtamiseen.

5. Parannat valmiuksiasi toimia organisaatiossa näkemyksellisenä bisnes-kumppanina ja johdon neuvonantajana.

 • Kouluttaja

Mikko Sandelin

KTM, Väitöskirjatutkija, Aalto Yliopisto / Konsultti ja valmentaja, Into Accounting Oy / Chief Profitability Officer, Fenux Oy

Kenelle koulutus on tarkoitettu:

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti talousammattilaisille, jotka työssään kehittävät taloushallinnon prosesseja ja / tai joiden vastuulla on tukea operatiivista lean-toimintaa. Koulutus sopii myös kehitystehtävissä toimiviille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita lean-periaattein parantamaan organisaationsa tuottavuutta, laatua, kannattavuutta ja asiakaslähtöistä ohjautuvuutta.

Tittelisi voi olla esimerkiksi:

 • Business / financial / production / cost controller
 • Talousjohtaja / -päällikkö
 • Kehitysjohtaja / -päällikkö
 • Laatujohtaja / -päällikkö
 • Liiketoimintajohtaja / – päällikkö
 • Tuotantojohtaja /- päällikkö