Lean assistentti | 1.6.2017 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Jokaista kiinnostaa oman työn kehittäminen niin, että päivittäisten tehtävien suorittaminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja suorastaan kivaa. Miksi tehdä turhia asioita, kun asiakasta hyödyttävääkin työtä on tehtävänä? Lean auttaa assistentteja ja sihteereitä keskittymään aidosti arvoa tuottavaan toimintaan.

Toiminnan prosesseja on kuvattu parikymmentä vuotta, mutta valitettavasti ilman suurenmoisia tuloksia. Leanin tehokkaassa soveltamisessa tarvitaan organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita Lean-työkaluja ja -menetelmiä. Työkalujen ja menetelmien valintaan vaikuttavat strategiset tavoitteet, johtamisjärjestelmän ja prosessien pullonkaulojen luonne, organisaation kypsyys ja henkilöstön perehtyneisyys kyseessä oleviin menetelmiin.

Koulutuksessa esitellään keskeiset oman työn prosessien/arvovirtojen kehittämisessä käytettävät työkalut ja menetelmät sisältöinen, tuodaan esille niihin liittyviä esimerkkejä ja tehdään soveltavia harjoitteita.

Koulutuksessa avataan omaa työtä helpottavien työkalujen ideaa ja soveltamisperiaatteita. Koulutus tehostaa osallistujien kykyä ja taitoja soveltaa omien prosessiensa virtaustehokkuuden parantamisessa oikeita työkaluja kunkin arvovirran kehittämiskohdissa. Osallistujat saavat niin esimerkkejä kuin myös työkalupohjia useista menetelmistä.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Aloitus

 • Oman työn kipupisteiden tunnistamisharjoitus (ryhmätyö) ja harjoituksen purku
 • Leanin filosofia ja tausta lyhyesti
 • Miten ja missä hyödyntää Leanin ideoita oman työn organisoinnissa ja kehittämisessä?
 • Avoimen ja kokemuksia jakavan työkulttuurin ja työyhteisön vahvistaminen
 • Esimiesten uudet roolit kuten kouluttaja, mentori, mahdollistaja
 • Ryhmätyö
12.00-13.00

Lounas

13.00

Kehittämisvälineitä ja -tekniikoita

 • Työpisteen ja toimistotilan rationalisoinnin välineet kuten 5S ja hukka
 • Esimerkkejä ja kuvia arjesta
 • Soveltamisharjoitus 5S-periaatteista omaan toimistoon
 • Soveltamisharjoitus hukan tunnistamisesta ja poistamisesta omassa työpisteessä ja toimistossa
 • 5S-toiminnan käynnistäminen omalla työpaikalla
14.15

Kahvi

14.30

Arvoa luovat työvaiheet ja ei-arvoa luovat mutta tarpeelliset työvaiheet

 • Oman työn vaiheiden arviointi ja luokittelu
 • Oman työn esittäminen ja arviointi arvoajattelun avulla
 • Arvovirta ajankäytön kuvaamisessa ja kehityskohteiden tunnistamisessa
 • Esimerkkejä oman työn Lean-kehittämisestä
 • Ryhmätyö
 • Yhteenveto ja miten tästä eteenpäin?
16.00

Koulutuspäivä päättyy

Seuraava toteutus 1.6.2017

Koulutus järjestetään Huone Tapahtumahotellilla, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Lisätietoja koulutuspaikasta »

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 7.4. asti

1 195 €/ 795 €

Etuhinta 5.5. asti

1 245 €/ 845 €

Normaalihinta

1 295 €/ 895 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit tunnistamaan omaa työtäsi rasittavia aikasieppareita ja poistamaan niitä.

2. Opit suunnitteluperiaatteet oman työpisteen ja käyttöliittymän järjestelyille.

3. Opit ymmärtämään tämän hetken ”kuuminta” oman työn rationalisointiajattelua, Leania.

4. Olet kehittymässä työpaikallasi suunnannäyttäjäksi ja halutessasi fasilitaattoriksi toiminnan kehittämisessä.

5. Opit nopeuttamaan palveluiden toimitusaikaa asiakkaille ja lisäämään täten heidän tyytyväisyyttään.

 • Kouluttaja

Jussi Moisio

Qualitas Fennica

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu organisaatioiden assistenteille, sihteereille ja kaikille tukipalvelujen ammattilaisille.

 • Koulutus
 • Itsensä kehittäminen