Kustannusjohtaminen kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä | 31. - 1.9.2017 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Kustannusten hallinta ei ole vain kustannusleikkauksia, kustannustehokkuuden aikaansaamista ja toiminnan tehostamista. Kustannuslaskennan avulla saadaan kattava tieto tuotteiden, asiakkaiden ja vastuualueiden aiheuttamista kustannuksista, jolloin ymmärretään toiminnan kehittämiskohteita ja prosessien pa-rantamismahdollisuuksia. Kustannustehokkaasti ja kannattavasti toimivalla yrityksellä on mahdollisuus ottaa hallitusti riskiä vahvan taloudellisen asemansa puitteissa ja kehittää uutta liiketoimintaa.

Koska kustannustietoisuus parantaa päätöksentekoa, on olennaista, että laskelmissa esitetään vaihtoehtojen erilaiset kustannusvaikutukset tarkemmin ja analyyttisemmin erilaisia kustannuslaskennan tekniikoita hyödyntäen. Koulutuksessa käsitellään kattavasti toimintolaskentaa, tavoitekustannusjohtamista, laatukustannuslaskentaa sekä erilaisia kustannusten hallintatekniikoita talousviestintää unohtamatta.

Kustannusjohtamista lähestytään koulutuksessa strategisen kehittämisnäkökulman ja prosessien parantamisen avulla jatkuvaa kehittämistä ja innovointia korostaen. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, että prosessien toiminnassa ilmeneviin ongelmiin on kustannusjohtamisen avulla helpompaa tarttua, kun tiedetään, mihin prosessivaiheeseen panostamalla ja kustannuksia lisäämällä voidaan alentaa muiden prosessien tai työvaiheiden kustannuksia.

Koulutukseen osallistuneet kykenevät kehittämään organisaationsa kustannusjohtamista siten, että organisaation kustannusten aiheuttajat yhdistetään tuottoajureihin, jolloin parhaimmillaan tuotetaan lisäarvoa yrityksen strategiseen suunnitteluun, asiakassuhteiden kehittämiseen ja toiminnan kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä - Kustannusjohtaminen strategian ja talousohjauksen tukena 

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-12.00

Kustannusten seurannasta ja analysoinnista kannattavuuden johtamiseen 

 • Kustannusjohtamisen periaatteet ja käytännöt
 • Toimintolaskennan ja -johtamisen hyödyntäminen kustannusten hallinnassa
 • Tavoitekustannuslaskenta, prosessien kustannukset ja benchmarking
12.00 - 13.00

Lounas

13.00 - 16.00

Strateginen kustannusanalyysi toiminnan kehittämisessä 

 • Kustannusjohtaminen ja talousohjaus
 • Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousviestintä
 • Verkostoituvan liiketoiminnan kustannuslaskennan toteuttaminen
16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä - Kustannuslaskenta prosessien kehittämisessä 

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 - 12.00

Kustannusten tehokas seuranta, analysointi ja hallinta 

 • Kustannusten hallinta, toiminnan jatkuva parantaminen ja innovoinnin tuki
 • Pääomakustannukset ja käyttöpääoman hallinta
 • Toiminnan monimutkaisuudesta johtuvat kustannukset
12.00 - 13.00

Lounas

13.00 - 16.00

Kustannusanalyysit kannattavuuden johtamisessa 

 • Suoritekohtainen kustannuslaskenta ja asiakaskannattavuus
 • Kokonaiskustannukset, piilokustannukset ja laadun puutekustannukset
 • Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu

Koulutuspäiviin sisältyy case-tapausten käsittelyä, harjoituksia ja tiimityöskentelyä.

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava koulutus 31.8.-1.9.2017

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130. Katso sijainti ja saapumisohjeet.

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 30.6. asti

1 445 €/945 €

Etuhinta 28.7. asti

1 545 €/995 €

Normaalihinta

1 645 €/1045€

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit ymmärtämään ja soveltamaan keskeisiä kustannusjohtamisen työvälineitä kustannusten hallinnassa ja toiminnan kehittämisessä.
2. Laajennat näkemystäsi kustannusten erilaisista analysointitavoista.
3. Osaat tunnistaa organisaation piilokustannuksia ja monimutkaisuuden aiheuttamia kustannuksia.
4. Parannat valmiuksiasi kehittää organisaatiosi talousviestintää ja kustannustietoisuutta.
5. Syvennät taitojasi strategisen kustannusjohtamisen ja kannattavuuden ohjaamisen alueilla.

 • Kouluttaja

Vesa Partanen

yliopistonlehtori, Turun kauppakorkeakoulu

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Laaja asiantuntijuus välittyy hienosti.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Kurssiaineisto oli monipuolinen ja aihe on kiinnostava.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Vesan syvälliseen osaamiseen ja asiantuntemukseen perustuva aktiivinen ote teki päivistä poikkeuksellisen antoisat. Osallistujien kokemustaustojen erilaisuutta pystyttiin hyödyntämään.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Hyvät keskustelut, kattava materiaali.”

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Valmennus on tarkoitettu taloushallinnon eri tehtävissä toimiville henkilöille, joiden työtehtävät liittyvät kustan-nusten analysointiin, kustannusten hallintaan ja kustannusjohtamisen hyödyntämiseen kannattavuuden ohjauk-sessa. Myös liiketoiminnan vetovastuussa olevat ja liiketoiminnan kehittämiseen osallistuvat henkilöt hyötyvät koulutuksesta.

Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi

– talousjohtaja, talouspäällikkö, laskentapäällikkö
– business controller, controller, business analyst
– kustannussuunnittelija, hankesuunnittelupäällikkö
– talousasiantuntija (vastuu esim. kustannuslaskentajärjestelmistä)
– kehitysjohtaja/-päällikkö

 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö