Sammio

Kokonaispalkitseminen | Clarion Hotel Helsinki

Ohjelma

1.päivä, 4.10.2017

8.30

ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

puheenjohtajan avaus

Sanna Murtojärvi, HR Services Manager, Valmet Automotive

9.10

Suorituksen johtaminen ja toimivat mittarit CASE Finnair

 • Kuinka arvioida palkitsemisen vaikuttavuutta?
 • Miten rakentaa oikeanlaiset mittarit?
 • Miten erilaistaa mittarit eri toimenkuville?
 • Miten mitata laadullisia tavoitteita keveästi ja tehokkaasti?
 • Mistä saat validia tietoa mittareiden tueksi?

Tomas Biström, Head of Performance and Reward, Finnair

9.50

Sitouta ja motivoi – palkitsemisen tärkeimmät ajurit CASE Vincit

 • Innovatiivista palkitsemista, mikä sitouttaa parhaiten?
 • Analytiikan hyödyntäminen palkitsemisessa
 • Palkitsemisrakenteen mielekkyys tärkeää

Johanna Pystynen, henkilöstöjohtaja, Vincit

10.30

kahvitauko

10.50

Henkilöstörahastolla draivia tulospalkkaukseen

 • Henkilöstörahaston uusi tuleminen – miksi?
 • Rahastoinnin soveltuvuus ja hyödyt
 • Rahastoinnin eri muodot – esimerkkejä

Johanna Maaniemi, kouluttaja, konsultti, Innova

11.30

Lounas

12.30

Verotehokkaat palkitsemismallit

 • Osakeohjelmat, henkilöstörahastot ja työsuhde-edut verotuksessa

Ari Engblom, lakipalvelujohtaja, KPMG

13.10

Onko suorituksen johtaminen murroksessa? CASE Fazer

 • Tarvitaanko tulevaisuuden työssä kehityskeskusteluja?
 • Miten asettaa ja mitata tavoitteita keveästi ja tehokkaasti?

Laura Kinnunen, Compensation&Performance Manager, Fazer

13.50

kahvitauko

14.10

Osaamisen kehittäminen ja palkitseminen – yhdessä vai erikseen? CASE Fortum

 • Onko koulutus osa palkitsemista?
 • Kehitätkö työntekijöitäsi saavuttamaan tavoitteensa?
 • Kuinka luoda positiivinen kierre, jossa motivaatio, osaamisen kehittäminen ja palkitseminen vaikuttavat vuorollaan?

Jukka Päivärinta, Head of People and Performance, Fortum

14.50

Kannustava kokonaispalkitseminen CASE Kesko

 • Mistä aineksista kannustava palkitseminen koostuu?
 • Miten nivoa strategia ja organisaation arvot osaksi toimivaa kokonaispalkitsemista?
 • Ohjausvaikutuksen todentaminen arvioinnilla – miten?

Sampo Ahonala, Compensation & Benefits Director, Kesko

15.30

puheenjohtajan yhteenveto

15.45

päivä päättyy

2.päivä, 5.10.2017 - Palkitsemiseen ryhtiä! Vinkkejä palkitsemisjärjestelmien virittämiseen omassa organisaatiossa. (workshop-päivä)

Työpajapäivässä keskitytään toimivan kokonaispalkitsemisjärjestelmän rakentamiseen, opitaan millaisia elementtejä se sisältää sekä miten huomioida organisaation erilaiset roolit. Työpajassa vuorottelevat luennot sekä käytännönharjoitukset.  Aamupäivän kouluttajana toimiit Anna Ylikorkala  ja iltapäivän kouluttajana Kiisa Hulkko-Nyman.  

Niilo Hakonen on arvostettu palkkausjärjestelmien ja palkitsemisen asiantuntija, joka on auttanut sekä yrityksiä että julkisia organisaatioita palkitsemisen kehittämisessä yli 20 vuoden ajan. Koulutukseltaan Niilo on diplomi-insinööri, joka toimii johtavana työelämän kehittämisen asiantuntijana Kuntatyönantajissa. Hän toimi aiemmin Elinkeinoelämän keskusliiton palkkausjärjestelmäasiantuntijana sekä Palkitsemisen tutkimus- ja kehittämisohjelman vetäjänä Teknillisessä korkeakoulussa (nykyinen Aalto-yliopisto).

Kiisa Hulkko-Nyman toimii liiketoimintajohtajana Mandatum Lifen palkitsemispalveluissa. Kiisa johtaa asiantuntijatiimejä, jotka tarjoavat palveluita palkitsemisjärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen sekä palkkiorahastojen hallinnointiin. Hänellä on 20 vuoden kokemus palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä ja valmentamisesta. Hän on väitellyt tulospalkkiojärjestelmien vaikuttavuuteen liittyvistä tekijöistä vuonna 2016 ja kehittänyt yli 90 yrityksen ja organisaation palkitsemisjärjestelmiä.

 

Anna Ylikorkala on tehnyt uraa palkkaukseen ja palkitsemisen parissa yli 15 vuoden ajan. Uran alkuvaiheessa hän toimi tutkijana Aalto-yliopistolla, sen jälkeen konsulttina ja toimitusjohtajana palkitsemisjärjestelmiä suunnittelevassa Alexander Pay Managementissä sekä liiketoimintakaupan myötä johtajana Mandatum Lifessa. Tällä hetkellä Anna asuu Keski-Euroopassa ja toimii freelancerina. Anna on kirjoittanut johdolle ja esimiehille suunnattuja palkitsemisen käsikirjoja ja valmentanut aiheesta koko uransa ajan. Lisäksi hän teki tutkijaurallaan lisensiaattityön palkkatyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä vuonna 2005.

8.30

ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Strategiaa tukeva palkitseminen I

 • suoriutumisen huomioiminen palkkauksessa vs. palkitsemisessa

 

10.15

kahvitauko

10.30

Strategiaa tukeva palkitseminen II

 • urakierto ja talent management
12.00

lounas

13.00

Palkitsemisen erilaiset työkalut I

 • Palkka, palkkio ja toimivat bonusjärjestelmät
 • Toimiiko aineeton palkitseminen?
14.15

kahvitauko

14.30

Palkitsemisen erilaiset työkalut II

 • Tunnustukset palkitsemisen muotona
 • Aikaa, rahaa vai jotain muuta – mitä työntekijäsi arvostaa?

 

16.00

työpajapäivä päättyy