Lean kokonaisarkkitehtuuri | 5. - 6.9.2017 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Kokonaisarkkitehtuurin rakentamisessa on kysymys organisaation toiminnan muutoksista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Laajojen suunnitelmien tuottaminen varastoon ei vastaa enää dynaamisen ja ketterän kehittämisen edellytyksiä. Arkkitehtuurin rakenteita ja kyvykkyyksiä pitää edelleen suunnitella ja kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa siihen kattavat työkalut. Käytettävät suunnittelumallit ja tekemisen tapa ovat sen sijaan muuttumassa. Tarvitaan asiakasarvosta ja tekemisen imusta lähtevää leaniä suunnittelukäytäntöä. Koulutus avaa lean-filosofian periaatteet kehittämistoiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta sekä antaa valmiudet ketterään arkkitehtuurikehittämiseen.

Viime vuosina kokonaisarkkitehtuuri on käsitetasolla vakiinnuttanut asemaansa organisaatioiden toimintasuunnitelmissa ja –malleissa. Se, miten käsitetasolta voidaan siirtyä konkreettisiin toimenpiteisiin ja näiden kautta saavutettaviin tuloksiin on monissa organisaatioissa edelleen keskeisenä pohdinnan kohteena.

Koulutuksessa käydään läpi kokonaisarkkitehtuurin periaatteita sekä havainnollistetaan esimerkkitapausten kautta menetelmien hyödyntämistä liiketoimintamallien ja ekosysteemien kehittämisessä.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Johdanto – vesiputouksista ketterään kehitysvirtaan

 • Johdanto – vesiputouksista ketterään kehitysvirtaan

Mitä, miksi ja kenelle?

 • Asiakasarvo ja asiakaslähtöinen kehittäminen
 • Lean-filosofia ja systeemiajattelu kehittämistoiminnassa
 • Kanban työnohjauksen välineenä
 • Kokonaisarkkitehtuuri – rakennesuunnittelun periaatteet ja perusteet

Lean kehittämismalli ja portfolionhallinta

 • Arkkitehtuurisuunnittelu kehitysmallin eri vaiheissa
 • Lean-pohjaiset kehittämismallit ja kehitystoiminnan imuohjaus
 • Kanban-ohjattu portfolionhallinta
12.00 - 13.00

Lounas

13.00

Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu leanisti

 • Kokonaisarkkitehtuurin hukat ja niiden leanaus
 • Lean-arkkitehtuurisuunnittelun periaatteet
 • Arvovirtaan pohjautuva suunnittelupolku ja sen mallit
 • Arkkitehtuuri- ja kehittämisvision muodostus
15.30 - 16.00

Yhteenveto ja päivän päätös

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu leanisti (jatkuu)

 • Tavoitellun arvovirran tunnistus ja määrittely
 • Arvovirtaan toteuttavan ratkaisukonseptin suunnittelu
 • MVP:n ja backlogin muodostus
12.00 - 13.00

Lounas

13.00

Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu leanisti (jatkuu)

 • Roadmapin rakentaminen ja arkkitehtuurinen kiitotie
 • Backlogin järjestäminen ja priorisointimallit
 • Suunnittelusta toteutukseen – SAFe-viitekehys ja sen soveltaminen

Arkkitehtuurikyvykkyyden kehittäminen

 • Landscape planning: perusta kuntoon – mitä on, missä ollaan ja mihin ollaan menossa
 • Arkkitehdin profiili ja osaaminen
 • Arkkitehtuuriin kypsyystasot ja kyvykkyyden kehittäminen – lean kehittämisen edellytykset
15.30 - 16.00

Yhteenveto ja koulutuksen päätös

Seuraava koulutus 5.-6.9.2017

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, Helsingin keskustassa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Katso koulutuspaikan sijainti ja saapumisohjeet »

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 7.7. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 4.8. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

Koulutuksen jälkeen

1. Ymmärrät lean-filosofian perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä kehittämistoiminnan kontekstiin

2. Ymmärrät ketterän kokonaisarkkitehtuurin sisällöt ja menetelmät koko organisaation kannalta

3. Miten kokonaisarkkitehtuuria suunnitellaan ja toteutetaan leanisti?

4. Pystyt soveltamaan kokonaisarkkitehtuurimenetelmiä oman organisaatiosi ja sen toimintaympäristön näkökulmasta

5. Pystyt hahmottelemaan kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvia kehityspolkuja oman organisaatiosi ja sen toimintaympäristön näkökulmasta.

 • Kouluttaja

Juha Siltanen

johtava konsultti, Arkkitehtuuripalvelut, Gofore

Katso paikat ja toteutusajankohdat.

Lue lisää