Sammio

InsurTech | Clarion Hotel Helsinki

Ohjelma

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Puheenjohtajan avaus

Tuomo Kemppainen, CEO, Marsh

9.10

Alustatalous ja algoritmitalous: kuinka digitaaliset alustat haastavat markkinat

Teemu Arina, digitalisaation asiantuntija, biohakkeri 

 

 • Miten alustatalouden yritykset eroavat perinteisistä yrityksistä?
 • Miten alustat luovat arvoa asiakkaille?
 • Kuinka algoritmit ohjaavat päätöksentekoa verkossa?
 • Mitä tämä kaikki tarkoittaa pankki- ja vakuutusalan näkökulmasta?
9.55

Miten LähiTapiola uudistuu disruptoituvassa vakuutusmarkkinassa

Harri Lauslahti, CIO, LähiTapiola

 

 • Uusi strategia
 • Nykyisen toiminnan tehostaminen
 • Uudenlaiset palvelut ja toimintamallit asiakkaille
10.40

Kahvitauko

11.00

Murros mahdollistaa uudet liiketoimintamallit – Uudistuminen startup-yhteistyöllä

Antti Kosunen, perustaja ja osakas, Nestholma Renewal Accelerator

 

 • Miten hyödyntää ja luoda uusia liiketoimintamalleja digitalisaatiosta startup-yhteistyöllä?
 • Tuntematon tulevaisuus ja fokuksen löytäminen: mitä voimme oppia startupeilta?
11.45

Lounas

12.45

Tekniikka kehittyy mutta kehittyykö kulttuuri?

Pekka Puustinen, KTT, Asiakkuusjohtaja, Ilmarinen 

 

13.30

Lohkoketjujen hyödyntäminen vakuutusalalla 

Anni Karinsalo, tutkija, kyberturvallisuustiimi, VTT 

 

 • Lohkoketjut –  perusteet 
 • Konsensus 
 • Älysopimukset – milloin niitä kannattaa hyödyntää? 
 • Uhkakuvat ja mahdollisuudet 
 • Sovelluksia 
14.15

Kahvitauko

14.35  

Tietoturva ja  tietosuoja – murroksen juridiset näkökulmat 

Kari-Matti Lehti, partneri, HPP Law 

 

 • Henkilötietosuojan merkitys   
 • Vastuullinen tietojen hyödyntäminen   
15.20

Tehosta prosesseja automaatiolla  

Tom Järvi, CX apostle, OP

 

 • Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat integraatiot asiakkaan prosesseihin  
 • Robotiikka korvaa rutiinityötä   
 • Erilaiset alustat ja apit luovat uusia mahdollisuuksia parantaa tehoa ja hyvinvointia  
16.00

Puheenjohtajan yhteenveto

16.10

Seminaari päättyy