Sammio

Compliance-ohjelmat käytännössä | 30. - 31.1.2018 | Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Organisaatioilta odotetaan lain vaatimukset täyttävää, eettistä ja vastuullista toimintaa. Kun näihin odotuksiin ei pystytä vastaamaan, altistutaan compliance-riskeille. Riskit koskevat yksityisiä ja julkisia organisaatioita niiden koosta ja toimialasta riippumatta.

Toteutuneiden compliance-riskien aiheuttamista seurauksista on lukemattomia varoittavia esimerkkejä jopa globaalin yritysmaailman huipulta, viimeisimpänä mainittakoon Volkswagenin päästöhuijaus- skandaali.

Compliance-riskit realisoituvat yrityksille asiakkaiden ja yhteiskumppaneiden menettämisenä, sakkoina, liiketoimintakieltoina, yritysjohtoon kohdistuvina syytteinä, tuomioina, vahingonkorvausvaateina, sijoittajien vetäytymisenä, ammattilupien menetyksenä sekä yrityksen arvon laskuna – puhumattakaan vahingoista yrityksen ja sitä edustavien henkilöiden maineelle. Samanaikaisesti maineriskit ovat nousseet yritysjohdon esiinnostamien merkittävimpien riskien listalle.

Compliance-ohjelmien tavoitteena on hallita edellä mainittuja riskejä, saattaa niihin liittyvät vaatimukset organisaatiossa ymmärrettävään muotoon ja varmistaa, että vaatimusten mukaan toimitaan käytännössä; vastuu kuuluu kaikille yrityksessä.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä | Compliance-ohjelmat ja riskit

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa

9.15

Compliance-ohjelmat ja toiminnot – mitä ja miksi?

 • Mitä on eettinen ja vaatimustenmukainen liiketoiminta?
 • Miksi eettisten ohjelmien ja compliance -toimintojen tärkeys organisaatioissa korostuu?
10.30

Kahvitauko

10.45

Ryhmäharjoitus: Eettisiä ja compliance-kysymyksiä päivittäisessä työssä

12.00

Lounas

13.00

Käytännön esimerkkejä compliance-riskeistä

 • Eturistiriitatilanteet
 • Kilpailuoikeus
 • Lahjonta, lahjat ja vieraanvaraisuus
 • Työyhteisö ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
 • Työturvalllisuus
 • Yhtiön omaisuuden suojelu ja asianmukainen käyttö
 • Ympäristö
14.30

Kahvitauko

14.45

Parhaita käytäntöjä compliance-ohjelman rakentamiseen

 • Johdon sitoutuminen ja henkilöstön sitouttaminen
 • Riskien arviointi
 • Politiikat ja toimintatavat
 • Viestintä ja koulutus
 • Raportointi- ja käsittelymekanismit
 • Seuraamukset
 • Valvonta ja auditointi
16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä | Väärinkäytösriskin hallinta ja eettiset ilmoituskanavat

8.00

Aamukahvi

8.05

Väärinkäytösriskien hallinta

• Taustoja ja tilastoja väärinkäytöksille
• Miten väärinkäytökset tulevat ilmi ja kuka niitä tekee?
• Keinoja väärinkäytösriskin hallintaan – Ehkäise, tunnista ja reagoi

9.30

Kahvitauko

9.45

Eettinen yrityskulttuuri – Miten johtajat voivat edistää tai tuhota eettistä yrityskulttuuria?

11.30

Lounas

12.15

Eettiset ilmoituskanavat

 • Mikä on eettinen ilmoituskanava?
 • Vaihtoehtoisia malleja kanavan implementoimiseen
 • Mahdollisuuksia ja rajoitteita kanavan käyttöönotossa
13.45

Kahvitauko

14.00

Väärinkäytösten selvittäminen ja tutkinta

 • Väärinkäytöstutkinnan aloittaminen
 • suunnittelu
 • tiedon kerääminen ja faktojen arviointi
 • raportointi
 • seuraamukset ja korjaavat toimenpiteet
14.45

Kokoavia ajatuksia ja koulutuksen päätös

Seuraava toteutus 30.-31.1.2018

Koulutus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 20. Lisätietoja koulutuspaikoista »

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 1.12. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 29.12. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Saat konkreettisia työkaluja organisaatiosi compliance-ohjelmien rakentamiseen, jalkauttamiseen ja arvioimiseen.

2. Ymmärrät paremmin tilanteita, joissa riski sääntöjen rikkomiselle ja väärinkäytöksille on korkeampi.

3. Saat eväitä organisatiosi eettisen kulttuurin arvioimiseen ja edistämiseen.

4. Kuulet parhaita käytäntöjä siitä, mitä organisaation eettiset ohjeet tai liiketapaperiaatteet voidaan jalkauttaa osaksi yrityskulttuuria.

5. Saat käytännönläheisiä ideoita eettisen ilmoituskanavan rakentamiseen ja kehittämiseen sekä väärinkäytösten käsittelyprosessin läpiviemiseen.

 • Kouluttaja

Niina Ratsula

KTM, CCEP-I, CIA, CCSA, CRMA, Kemira

Kenelle suosittelemme koulutusta?

Koulutus on tarkoitettu sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan kanssa työskenteleville asiantuntijoille, esimerkiksi lakimiehille, yritysjohdolle, sisäisille ja ulkoisille tarkastajille, riskienhallinnan asiantuntijoille, talousjohdolle, controllereille tai kenelle tahansa, jonka intressissä on kehittää organisaation compliance-toimintoja ja eettisiä ohjelmia.

Nimikkeesi voi olla esimerkiksi:

Legal councel, compliance officer, sisäinen tarkastaja, tarkastuspäällikkö, tilintarkastaja, talousjohtaja, controller, riskienhallintapäällikkö, toimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja, hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja.

 • Koulutus
 • ICT
 • Koulutus
 • Digi & liiketoiminta