Assistentti 2.0 – Muuttuvan maailman asiantuntijataidot | 25. - 26.4.2017 | Huone Tapahtumahotelli, Helsinki

Muuttuvan maailman asiantuntijataidot

Assistentin toimenkuva on jatkuvan muutoksen alla. Uudistuvat vaatimukset, aiempaa monipuolinen osaaminen – assistentti on organisaation työtehtävien moniottelija. Pelkkä teknisen tietotaidon lisääminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan ennen kaikkea henkisen kapasiteetin päivitystä sekä käytännön työkaluja työssä selviämiseen ja jaksamiseen.

Tämä kahden päivän Assistentti 2.0 -koulutus innostaa ja antaa voimia uusiin haasteisiin. Interaktiivinen ja coachaava tapa kannustaa osallistujia pohtimaan käsiteltäviä asioita itse, pareittain ja pienryhmissä. Omien esimerkkien ja kokemusten jakaminen ryhmässä tukee oppimista toinen toisiltaan. Koulutuksen päätteeksi jokaisella on mukanaan vähintään yksi konkreettinen työkalu, jota voi hyödyntää omassa työssään ja arjessaan.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-10.00

Orientaatio, esittelyt, odotukset ja tavoitteet

10.00-12.00

Nykytilanne kartalle

 • Perustehtävän merkitys
 • Assistentin monimuotoinen toimenkuva
 • Siihen tarvittavat taidot
 • Sidosryhmät
 • Kontrolliympyrä
 • Mihin voin/en voi vaikuttaa & päättää

Harjoituksia ja keskustelua kustakin aiheesta

12.00-13.00

Lounas

13.00-14.30

Päivitetyt vuorovaikutustaidot

 • Uudet sosiaaliset normit
 • Neljä askelta tehokkaaseen vuorovaikutukseen
 • Miten erilaiset reagointitavat vaikuttavat kommunikoinnissa?
 • Palautetaidot

Harjoituksia reagointitavoista sekä palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta

14.30-15.45

Fokus ja priorisointi

 • Fokuksen merkitys
 • Aikakäsitys ja ajankäytön järkeistäminen
 • Priorisointityökalu

Harjoitus tehtävien priorisoinnista

15.45-16.00

Yhteenveto ja ensimmäisen päivän päätös

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-9.30

Oivallukset eilisestä, orientaatio tähän päivään

9.30-12.00

Vastuunkantokyky ja hengenluominen

  • Kokonaisvaltainen vastuullisuus
  • Vastuu ajatuksista, tunteista, tuntemuksista ja teoista
  • Oman asiantuntijuuden haltuunotto
  • Vahvuudet ja niiden vahvistaminen
  • Assistentin rooli hengenluojana

Harjoituksia ja keskustelua kustakin aiheesta

12.00-13.00

Lounas

13.00-14.30

Assistentti 2.0 - Miten valmistautua muutoksiin?

 • Mikä muuttuu? Mihin ollaan menossa? Mitä uusia taitoja tarvitaan?
 • Henkilökohtainen kehityssuunnitelma aikatauluineen
14.30-15.45

Hyvinvoiva assistentti = hyvinvoiva (työ)ympäristö

 • Hyvinvoinnin laajempi näkökulma
 • Miten pidät huolta omasta jaksamisestasi?
 • Konkreettinen toimenpide oman hyvinvoinnin lisäämiseksi

Keskustelua ja hyvinvointilupaus

15.45-16.00

Yhteenveto ja koulutuksen päätös

Seuraava toteutus 25.-26.4.2017

Koulutus järjestetään Huone Tapahtumahotellilla, osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki. Lisätietoja koulutuspaikasta »

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 24.2. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 24.3. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua?

1. Saat käytännönläheisiä työkaluja alati muuttuvaan työhösi liittyen.

2. Opit löytämään omat vahvuutesi ja arvostamaan omaa asiantuntijuuttasi enemmän.

3. Opit priorisoimaan ja fokusoimaan paremmin.

4. Saat vertaistukea, ideoita ja oivalluksia samojen teemojen parissa toimivilta kollegoiltasi.

5. Löydät itsestäsi piileviä voimavaroja ja uutta motivaatiota työhösi.

 • Kouluttaja

Kaija Pitkäniemi

Business Coach ja kouluttaja, Intuitivo Oy

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Koulutuksessa sai tutustua muiden alojen assareihin ja sai uutta perspektiiviä omaan työhönsä.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Hyvä, raikas ja ajankohtainen paketti.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Kouluttaja sai luotua luotettavan ilmipiirin ja ryhmän hyvin mukaan keskusteluun.”

 • Koulutuksesta sanottua:

  ”Kaija on luonnollinen, osaava kouluttaja. Rento ote, mutta piti asiasisällön ja etenemisen kasassa.”

Kenelle suosittelemme koulutusta?

Koulutus on tarkoitettu yrityksissä ja organisaatioissa työskenteleville assistenteille ja sihteereille. Erityisesti koulutus sopii niille, joiden toimenkuvaan on tullut tai tulossa muutoksia esim. lisääntyvien työtehtävien myötä.

Tittelisi voi olla esimerkiksi:
– johdon sihteeri / assistentti
– koulutussihteeri /- assistentti
– markkinointisihteeri / -assistentti
– myynnin / markkinoinnin sihteeri / assistentti
– toimistosihteeri / -assistentti

 • Koulutus
 • Itsensä kehittäminen