Sammio

Asiakaslähtöinen digitaalinen palvelukehitys | 10. - 11.4.2018

Tehosta organisaatiosi digitaalisen palvelukehityksen investointien kannattavuutta!

Valmennuksessa opit kehittämään ja johtamaan asiakaslähtöistä palvelukehitystä käytännön työkalujen avulla. Työkalut tukevat asiakaslähtöisen ja systemaattisen palvelukehityksen kehittämistä ja johtamista. Työkaluja käytetään valmennuksen aikana kunkin osallistujan edustaman organisaation palvelukehityksen menetelmien kehittämiseen, palveluportfolion ja yksittäisten palveluiden tasolla. Oppien siirtäminen käytäntöön jo valmennuksen aikana edesauttaa työkalujen jalkautusta osallistujien organisaatioihin.

Valmennuksen jälkeen osallistujilla on tarvittava osaaminen kehittää ja johtaa digitaalista palvelukehittämistä asiakaslähtöisesti ja systemaattisesti. Koulutuksen päätyttyä osallistujilla on myös alustavat linjaukset organisaationsa palvelukehityksen kriittisimmistä persoonista, asiakaspoluista, kehittämisen kohteista, tarvittavista kyvykkyyksistä ja niitä tukevasta muutosohjelmasta.

Asiakaslähtöinen digitaalinen palvelukehitys -valmennus on käytännönläheistä koulutusta, joka koostuu mm. teoriasta, työkaluista, yksilö- ja ryhmätöistä, reflektoinnista, tutkimuksista ja case-esimerkeistä. Osallistujia ohjataan valmennuksen aikana huomioiden kunkin osallistujan oman organisaation palvelukehityksen tila. Lisäksi osallistujat saavat verkostoitumisen kautta näkemyksiä ja ideoita muiden osallistujien organisaatioiden palvelukehityksestä.

Koulutuksen päiväohjelma

1. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

 Asiakas yrityksesi strategiajohtajana

9.45

Harjoitus 1: Reflektointia asiakaslähtöisestä palvelukehityksesä

10.15

Kahvitauko

10.30

Työkalu 1: Käyttäjäpersoonat palvelukehityksen työkaluna

11.15

Harjoitus 2: Käyttäjäpersoonien määrittely

12.00

Lounas

13.00

Case DNA: Asiakaspolun rakentaminen palvelutuotteelle

13.30

Työkalu 2: Asiakaspolut palvelukehityksen työkaluna

14.00

Harjoitus 3: Asiakaspolun rakentaminen

14.15

Kahvitauko

14.30

Harjoitus 3: Asiakaspolun rakentaminen

16.00

Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Harjoitus 3: Asiakaspolun rakentaminen

9.45

Työkalu 3: Kehityskartta palvelujohtamisen työkaluna

10.15

Kahvitauko

10.30

Case-esittely: Osallistujien valitsema case –esittely kehityskartasta

11.00

Harjoitus 4: Kehityskartan tuottaminen ja kyvykkyyksien tunnistaminen

12.00

Lounas

13.00

Harjoitus 4: Kehityskartan tuottaminen ja kyvykkyyksien tunnistaminen

14.00

Työkalu 4: Muutosohjelma palvelujohtamisen työkaluna

14.15

Kahvitauko

14.30

Harjoitus 5: Muutosohjelman tuottaminen

15.30

Päivien yhteenveto

16.00

Koulutus päättyy

Seuraava toteutus 10.-11.4.2018

Koulutus järjestetään Helsingissä, sijainti tarkentuu myöhemmin. Katso koulutuspaikkojen sijainnit ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 9.2. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 9.3. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opit tehostamaan digitaalisen palvelukehittämisen investointien kannattavuutta.

2. Opit kehittämään ja johtamaan palvelukehitystä konkreettisin menetelmin ja työkaluin.

3. Opit tunnistamaan palvelukehityksen tavoitetilan vaatimia organisatorisia kyvykkyyksiä.

4. Saat näkemyksiä ja ideoita palvelukehittämisestä muiden osallistujien organisaatioista.

5. Tuotat käyttöösi on alustavan kehityskartan edustamasi organisaation palvelukehityksestä.

 • Kouluttaja

Sylvia Väänänen

Partneri, konsultoinnin johtaja, User Intelligence

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Koulutuksessa oli juuri sopiva osallistujamäärä siihen, että tuli hyvin keskustelua ja asioita päästiin tekemään käytännönläheisesti.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Sylvia on mahtava kouluttaja, jolla on enemmän kuin riittävästi asiantuntemusta. Hän osaa esittää asiat selkeästi ja johdonmukaisesti.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  Tehtävien tekeminen auttoi omaksumaan asiaa, jota oli valtavasti. Koulutuksessa oli runsaasti vuorovaikutteisuutta, tämä lisäsi koulutuksen intensiivisyyttä ja oli kiinnostavaa kuulla muiden osallistujien kokemuksia omasta organisaatiostaan. 

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Koulutus sisälsi tarpeeksi omaa työskentelyä, dialogia ja reflektointia. Kaiken lisäksi Sylvian oma särmä persoona ja hyvä huumorintaju teki tästä koulutuksesta täyden kympin.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Kouluttaja oli hyvä, innostava, osallistava, mutta myös hyvin kuunteleva. pärjäsi hienosti kaikkien aiheiden ja erityppisten organisaatioiden kanssa — osasi ottaa kantaa ja konsultoida ihan jokaista, alasta riippumatta.”

 • Kommentteja osallistujilta:

  ”Suosittelen ehdottomasti kaikille palvelumuotoilusta kiinnostuneille!”

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu liiketoiminnan kehitysvastaaville, jotka haluavat tehostaa digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niihin liittyvien investointien kannattavuutta hyödyntämällä asiakaslähtöisyyttä ja systemaattisuutta kilpailuetunaan.

Tyypillisesti kehitysvastaavia edustavat organisaatioissa:

 • Johto
 • Laatu- ja kehitysjohtajat
 • IT-johtajat
 • Liiketoimintayksiköiden johtajat
 • Prosessiomistajat
 • Palvelu- ja tuotepäälliköt

Koulutus sopii myös projektipäälliköille ja ohjelmoijille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan ketteriä tapoja johtaa ja kehittää digitaalisia palveluita.

Osallistujat hyötyvät koulutuksesta enemmän jos he ymmärtävät miten digitaalisia palveluita kehitetään ja johdetaan edustamassaan organisaatiossa. Koulutus ei sisällä teknistä valmennusta eli teknistä tai ohjelmointiosaamista ei tarvita.

 • Koulutus
 • Markkinointi & viestintä
 • Koulutus
 • ICT