Asiakasdatan hyödyntäminen ja profilointi | Radisson Blu Royal, Helsinki

Ohjelma

1. päivä - 23.5.2017

1. päivän puheenjohtajana

Asianajaja, PhD Pessi Honkasalo, Asianajotoimisto Krogerus Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9.15

Tietosuoja-asetus pähkinänkuoressa

Tietosuojavaikuttaja, asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy

 • Mitä on liiketoimintaa edistävä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukainen toiminta?
 • Muistilista keskeisistä vaatimuksista
 • Henkilötietojen käsittelyn elinkaari
10.30

Keskustelua ja tauko

10.45

Online- ja offline-datan kerääminen ja yhdisteleminen
Asianajaja Jaakko Lindgren, Asianajoitoimisto Dottir Oy

 • Mitä tietoja saa jatkossa kerätä yritysten ylläpitämiin asiakas- ja suoramarkkinointirekistereihin
 • Miten sovellusten käytöstä kertyviä tietoja voi hyödyntää markkinoinnissa?
12.00

Lounas

13.00

Profiloinnin korjaussarja

 • Profiloinnin reunaehdot tietosuoja-asetuksessa ja muussa lainsäädännössä
 • Profiilit erilaisissa asiakas- ja markkinointirekistereissä
 • Anonyymit ja pseudonyymit profiilit, ja niiden käyttö

Lakimies Tuulia Karjalainen, Roschier Asianajotoimisto Oy

14.15

Keskustelua ja tauko

14.30

Seitsemän myyttiä tietojen luovutuksesta

Asianajaja, PhD Pessi Honkasalo, Asianajotoimisto Krogerus Oy

Voiko henkilötietoja luovuttaa yhteistyökumppaneille kaupalliseen käyttöön?

15.45

Keskustelua ja puheenjohtajan yhteenveto

16.00

Seminaarin päätös

2. päivä - 24.5.2017

8.30

Aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

9.15

Miten kartoittaa tietosuoja-asetuksen aiheuttamat muutospaineet käytännössä? – Case Rovio

Senior Legal Counsel Leena Kuusniemi, Rovio Entertainment Ltd.

 • Tilanneanalyysi: tavoitetilasta käytäntöön
 • Nykytilanteen kartoitus (mitä, missä, kuka tietää)
 • Mitä sisäisiä dokumentteja yrityksissä on laadittava?
 • Päämäärän määrittäminen eli miltä dokumentointi näyttää keväällä 2018
 • Miten nykytilanteesta päästään päämäärään vuoden 2017 aikana
9.45

Case Rovio: Tietojen luovutus käytännössä

Senior Legal Counsel Leena Kuusniemi, Rovio Entertainment Ltd

 • Käytännön esimerkkejä erilaisista tietojen luovuttamisista globaalisti ja eri toimijoiden kesken
10.30

Keskustelua ja tauko

10.50

Case Visma Software Oy: Ostajapersoonista aidosti tunnistettavaan myyntipotentiaaliin

Johtaja, Markkinointi ja tuotehallinta, Milla Ikonen, Visma Software Oy

12.00

Lounas

13.00

Asiakasdata menestystekijänä

Laura Avonius, Director, Digital Innovations, Aller Media Oy

 • Tietosuoja, big data, analytiikka, profilointi ja automaatio liiketoiminnan vauhdittajina
 • Kaupallistettu asiakasdata uuden liiketoiminnan pohjana
 • Erilaista ja eri toimijoiden dataa yhdistämällä kohti asiakasymmärrysohjautuvaa liiketoimintaa
14.00

Iltapäiväkahvi

14.30

Case TeliaCompany: Onnistunut asiakasviestintä

Päivi Konttila-Lokio, Privacy Specialist, CIPP/E, Telia Company

 • Miten henkilötietojen käsittelystä kaupallisiin tarkoituksiin tulee informoida?
 • Miten tietosuojasta tulee viestiä, jotta vastaanottaja ymmärtää viestin oikein?
 • Edellytykset asiakkaan informoinnille eri kanavissa ja tiedon elinkaaren aikana
15.30

Keskustelua ja puheenjohtajan loppuyhteenveto

15.45

Seminaarin päätös