Älykkäät järjestelmät & tietosuoja | 30. - 31.8.2017 | Clarion Hotel Helsinki

Ohjelma

1. päivä – 30.8.2017

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9.15

Uusi tietosuojasääntely ja muuttuvat vaatimukset

 • Mitkä tiedot ovat henkilötietoja?
 • Anonymisointi ja pseudonymisointi – mitä, miten ja miksi?
 • Suostumus käsittelyperusteena

Asianajaja, osakas CIPP/E, Johanna Lilja, Roschier Asianajotoimisto Oy

10.30

Keskustelua ja tauko

10.45

Analytiikka ja datan hyödyntäminen

 • Tiedon kiertokulku ja analytiikan lyhyt oppimäärä: pohjustus profiloinnin ymmärtämiselle
 • Profiloinnin lainmukaisuuden varmistaminen: käytännön esimerkkejä
 • Analytiikan etiikasta ohjenuora: miten rakennetaan luottamuksellinen kuluttajasuhde

Privacy Manager Laura Tarhonen, Sanoma Oyj

12.00

Lounas

13.00

Data Flow Diagram -harjoitus

Data Flow -analyysiharjoitus auttaa kartoittaan tietoriskejä ja toimii toiminnan asetuksenmukaisuuden osoittavan dokumentaation pohjana.

 • Data mapping
 • Henkilötietojen elinkaaren, ekosysteemin ja toimintatasojen hahmottaminen
 • Tyypilliset kysymykset datan jakoon liittyen
 • Sopimusvastuut

 

14.10

Keskustelua ja tauko

 

14.30

Data Flow diagram

harjoitus jatkuu

15.45

Keskustelua ja puheenjohtajan yhteenveto

2. päivä – 31.8.2017

8.30

Aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

9.15

MyData ja sähköinen luvittaminen

 • MyData periaatteet taivutettuna IT-arkkitehtuuriksi: luvituksenhallinnan infrastruktuuri
 • GDPR ja dynaaminen luvittaminen (dynamic consents)
 • Tavat hoitaa muut prosessointiperusteet kuin luvitus MyData-infralla

Chief Product Officer Harri Honko, W2E

10.00

Keskustelua ja tauko

10.15

Arkaluontoiset henkilötiedot digitaalisessa ympäristössä

 • Mitkä ovat riskit liiketoiminnan näkökulmasta? Entä loppukäyttäjälle?
 • Määritykset
 • Riskilähtöinen lähestymismalli
 • Henkilötiedon prosessoinnin edellytykset
 • Työkaluja tekemiseen
 • Tietosuojavaikutusten arvio – DPIA

Director, Head of Compliance, CIPP/US & CIPM Jari Alvinen, Nokia Technologies

11.30

Lounas

12.30

Paikannustietojen kaupallinen hyödyntäminen

Chief Privacy Officer, CIPP/E Henri Kujala, HERE

13.15

Prosessien rakentaminen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisiksi – Case Rovio

 • IT ja lakiosastojen yhteistyön syventäminen – hyvät käytännöt & haasteet
 • Tilanneanalyysi: tavoitetilasta käytäntöön
 • Nykytilanteen kartoitus (mitä, missä, kuka tietää)
 • Päämäärän määrittäminen eli miltä dokumentointi näyttää keväällä 2018
 • Miten nykytilanteesta päästään päämäärään vuoden 2017 aikana
 • Kokemuksia maailmalta

Senior Legal Counsel Leena Kuusniemi, Rovio Entertainment Oy

14.30

Keskustelua ja tauko

14.50

Paneelikeskustelu

 • Mitkä ovat suurimmat tietosuojariskit tulevaisuuden digitalisoituneessa yhteiskunnassa? Miten niihin pitäisi varautua?
 • Viitsivätkö kuluttajat itse päättää omasta datastaan?
 • Onko sähköinen luvanhallinta ulkoistettavissa palveluksi – miltä osin rekisterinpitäjä voi jakaa vastuitaan?
 • Miten lapsia tulisi valistaa, jotta osaisivat arvostaa ja vaalia omaa digitaalista jalanjälkeään?
 • Mikä on yritysten näkökulmasta kaikkein vaikeinta Privacy by Design –periaatteen toteutuksessa?
 • Mitkä ovat tietosuojavastaavan tärkeimmät osaamisalueet tulevaisuudessa?

Paneelin vetäjänä Asianajaja, osakas CIPP/E, Johanna Lilja, Roschier Asianajotoimisto Oy

15.45

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja seminaarin päätös