Sammio

Alisuoriutumisen johtaminen | 26. - 27.9.2017 | Clarion Hotel Helsinki

Ohjelma

1.päivä, tiistai 26.9.2017

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa! puheenjohtajan avaussanat

Pasi Lehtiniemi, johtava konsultti, Sovelto

Aamupäivä: Työkalut alisuoriutumisen johtamiseen 

9.10

KEYNOTE: Mitä tehdä kun ei-toivottu tilanne pääsee jatkumaan vuosia?

Melina Niemi, yrittäjä, valmentaja

 •  Miten pitkään jatkunut tilanne saadaan kuriin?
 • Alisuoriutuminen tarttuu!
 • Miten saada esimiehet puuttumaan ja tekemään havaintoja/dokumentaatiota alisuoriutumisista ajoissa?
10.00

Arvojohtamisella alisuoriutuminen aisoihin

Susanna Pietarinen, HR Director, Newsec

 • Miten rakennetaan kulttuuri, jossa puututaan ongelmiin?
 • Miten esimiehiä kannustetaan puuttumaan epämiellyttäviin asioihin?
 • Käytännön vinkit jatkuvan alisuoriutumisen kitkemiseksi
10.50

Kahvitauko

11.10

Alisuoritumisen ennaltaehkäiseminen, CASE Kauppa

Tapio Syren, lakimies, K-Kauppiasliitto

 • Itsensä johtaminen työkaluna tiimin johtamisessa
 • Vaikuttamisen työkaluja
 • Restoratiivinen esimiestyöskentely

 

12.00

Lounas

Iltapäivä: Tarinoita tosielämästä 

13.00

Miten motivoit alisuoriutujaa? Case YTHS

Mia Lehmusvaara, henkilöstöpäällikkö, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

 • Miten saada työntekijälle itselleen ymmärrys alisuoriutumisesta?
 • Miten saada työntekijä motivoituneeksi suorituksen parantamiseen?
13.30

Puuttumisen keinot, Case VTT

Peppi Härme, henkilöstöpäällikkö, VTT

 • Miten alisuoriutumiseen puututaan niin että henkilö ottaa asian mahdollisimman myönteisesti?
 • Miten kommunikoidaan ja johdetaan tilannetta?
14.00

Kahvitauko

 

14.20

Mistä syntyy innostus työhön

Iris Karjula, valmentaja, uudistaja, mentori

 • Kuinka koen oman työni merkityksen osana kokonaisuutta
 • Miten yhteistyö ja arvostus edistävät oppimista ja vaikuttavuutta
 • Mikä sytyttää ja sitouttaa yhdessä onnistumaan
14.50

Organisaatiomuutokseen liittyvä alisuoriutuminen, Case Hewlett Packard Enterprise

Marjut Lauronen, henkilöstöjohtaja, Hewlett Packard Enterprise

 • Organisaatiomuutos, muutosvastarinta ja suoriutumisen haasteet
 • Kun asiantuntija alisuorittaa: Alisuoriutumisen tunnistaminen asiantuntijatyössä, jossa esimies ei tunne alaisen substanssia
 • Mitä tehdä, kun asiantuntija alisuorittaa?
15.20

Ei ole yli- tai alisuoriutujia, on olemassa vain vääriä ihmisiä väärissä paikoissa

Teemu Uotila, toimitusjohtaja, Vincit Helsinki

 • Alisuoriutuja on väärässä kohdassa organisaatiokaavioissa
 • Alisuoriutujan motivaatiot ja insentiivit eivät ole linjassa hänen omien tavoitteidensa kanssa
 • Alisuoriutuja voi olla väärässä työpaikassa – miten tunnistaa ja miten myöntää molemminpuolin, että homma ei toimi
 • Miten ennakoida, jos yksilö on ajautumassa pysyvästi alisuorittajan rooliin
16.00

Puheenjohtajan yhteenveto päivästä

16.10

Ensimmäinen päivä päättyy

2.päivä, keskiviikko 27.9.2017, Alisuoriutumisen juridiikka -koulutuspäivä

Päivän kouluttajana:
Anu Waaralinna, asianajaja, Roschier Asianajotoimisto Oy
Tapio Syren, lakimies, K-Kauppiasliitto

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Tervetuloa, johdanto päivään

9.10

Työsuhde ja direktio – keskeiset seikat

 • Miten työsuhde määritellään?
 • Työnantajan direktio-oikeuden rajat ja merkitys kokonaisharkinnassa
 • Erityisesti työntekijän lojaliteettivelvoitteesta – miten alisuoriutumistapaukset arvioidaan?
10.50

Kahvitauko

11.10

Mitä juridisia keinoja työnantajalla on puuttua henkilön alisuoriutumiseen?

 • Mitä alisuoriutuminen on ja mitä se ei ole?
 • Mitä työntekijältä voi kohtuudella edellyttää?
 • Alisuoriutuminen työsuhteen päättämisperusteena
 • Prosessit ja menettelytavat
12.00

Lounas

13.00

Mitä juridisia keinoja työnantajalla on puuttua henkilön alisuoriutumiseen?

 • Jatkuu
 • Uuden oikeuskäytännön opit tutuiksi
13.50

Case-tapausten läpikäynti

14.20

Kahvitauko

14.40

Case-tapausten läpikäynti

16.00

Päivän yhteenveto

16.10

Seminaari päättyy